Dokumenti TZ – Turistička zajednica općine Sveti Martin na Muri

Svi dokumenti Turističke zajednice Sveti Martin na Muri


9. sjednica skupštine i sjednica TZ vijeća održana 02.07.2019.


3. sjednica skupštine i 7. sjednica TZ vijeća održana 11.03.2019.

 


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu


Nadzorni odbor 27.02.2019.


Nadzorni odbor 17.12.2018.


Turističko vijeće 22.10.2018.