Eko-turistička poučna pješačka i biciklistička staza „Svetomartinska Mura“ – Turistička zajednica općine Sveti Martin na Muri

Eko-turistička poučna pješačka i biciklistička staza „Svetomartinska Mura“

Eko-turistička poučna pješačka i biciklistička staza „Svetomartinska Mura“

U nastavku Centra za posjetitelje Žabnik, u idiličnom prirodnom ambijentu nalazi se eko-turistička poučna pješačka i biciklistička staza „Svetomartinska Mura“ koja je uređena za šetnju, bicikliranje, ribolov i druge rekreativne aktivnosti za sve dobne skupine.

Duž same staze postavljeno je 20 edukativnih tabli koje poučavaju o rijeci Muri, njenoj važnosti kroz povijest i bioraznolikosti koja se nalazi uz nju, o povijesti skelarstva, ribolovu uz rijeku Muru. Na samoj stazi postavljene su tri šumske učionice, a rekonstruiran je i drveni mostić preko rukavca rijeke Mure.

Uz šetnju kroz nedirnutu prirodu u dužini od skoro 5 km, ovaj poučni put nudi i mnoštvo zanimljivih podataka o prirodnoj i tradicijskoj baštini prostora značajnog krajobraza rijeke Mure. Tu je i riječna skela, plovilo koje s jedne na drugu riječnu obalu prevozi ljude i vozila, a bez motora, jedara ili vesala..