NAPOMENE I UPOZORENJA:

Iznajmljivači s navedenim kapacitetom mogu djelatnost iznajmljivanja obavljati i preko obrta ukoliko ocijene da bi to za njih bilo povoljnije, ali, ako raspolažu većim kapacitetom, tada djelatnost iznajmljivanja moraju obavljati preko obrta.Privatnim iznajmljivačima prag za ulaz u sustav PDV-a povećan je s dosadašnjih 85.000,00 kn na 230.000,00 kn. Privatni iznajmljivači koji do kraja godine ne ostvare primitke veće od 230.000,00 kn ne postaju obveznici PDV-a od 01. siječnja 2013.g. i nisu se obvezni prijaviti u sustav obveznika poreza na dodanu vrijednost u nadležnoj Poreznoj upravi. Više možete saznati na na www.porezna-uprava.hr i www.mint.hr

Obavijesti iznajmljivačima

1Ugostiteljsku djelatnost iznajmljivanja soba, apartmana i prostora za kampiranje turistima ,mogu obavljati građani koji imaju rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – iznajmljivači.
Građani koji namjeravaju obavljati ovu djelatnost dužni su se, radi pribavljanja spomenutog rješenja, obratiti Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji –grad Čakovec – Službi za gospodarstvo, koji će izvršiti kategorizaciju objekata i prostora koji će se iznajmljivati te izdati potrebno rješenje. Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama te Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, iznajmljivači su dužni: - imati standardiziranu ploču na ulazu u objekt - u svakoj sobi, apartmanu i prostoru za kampiranje imati cjenik na kojem je vidljivo istaknuta kategorija, vrsta smještaja, kapacitet, cijena najma, odnosno usluga koje se pružaju, način plaćanja boravišne pristojbe i poreza.
2Cijene u cjeniku moraju biti izražene u hrvatskim kunama. Cjenik nije potrebno ovjeravati kod nadležnih službi.
Cijene u cjeniku moraju biti izražene u hrvatskim kunama. Cjenik nije potrebno ovjeravati kod nadležnih službi.
3U smještajnim jedinicama obavezno istaknuti Obavijest o podnošenju pisanih prigovora. Za prigovore gostiju možete koristiti običnu bilježnicu.
4voditi knjigu popis gostiju
Popis gostiju vodi se u obliku uvezane knjige ili u elektroničkom obliku na računalu. Popis gostiju treba čuvati najmanje 2 godine. Popis gostiju koji se vodi u obliku uvezane knjige nije potrebno ovjeravati;
5prijaviti Turističkoj zajednici u roku 24 sata po dolasku sve osobe kojima se pružaju usluge noćenja
Prijava i odjava boravka turista Turističkoj zajednici radi se putem jedinstvenog sustava EVISITOR Upozoravaju se iznajmljivači da se čvrsto pridržavaju rokova prijave i odjave boravka turista kako bi se izbjegli problemi prilikom inspekcijskog nadzora te radi vjerodostojnosti statističkih podataka o turističkom prometu koje vodi Turistička zajednica!
6za svaku pruženu uslugu gostu izdati račun i zadržati kopiju računa
Iznajmljivač je obvezan gostu izdati račun za svaku pruženu uslugu. Račun mora sadržavati podatke o iznajmljivaču (ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta),datum izdavanja računa, broj računa, ime i prezime osobe kojoj je usluga pružena, jediničnu cijenu usluge te ukupni iznos pružene usluge. Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje gostu, a drugoga zadržava iznajmljivač kao ispravu za knjiženje evidencije o prometu. Boravišna pristojba ne ističe se posebno u računu ako je iznajmljivači plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu.
7voditi knjigu evidencija o prometu
Knjiga Evidencija o prometu služi pri popunjavanju obrasca TZ koji se za prethodnu godinu do kraja veljače tekuće godine predaje Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, radi utvrđivanja ostvarenih prihoda i plaćanja turističke članarine.
8plaćanje boravišne pristojbe
Boravišnu pristojbu plaćaju: 1. osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, 2. putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising), 3. osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu, 4. vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu, 5. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe. Boravišna pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju, osim ako Zakonom nije drugačije određeno. Boravišnu pristojbu pod jednakim uvjetima plaćaju i strani državljani, osim ako Zakonom nije drugačije određeno. Iznimno, boravišnu pristojbu ne plaćaju: 1. djeca do dvanaest godina starosti, 2. osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj, 3. sudionici školskih paket aranžmana (paušalnih putovanja) odobrenih od strane školske ustanove, 4. sezonski radnici, 5. članovi uže obitelji stanovnika turističke općine ili grada, 6. putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci, 7. vlasnici kuće za odmor i članovi njegove obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući, 8. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi, 9. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju. Boravišnu pristojbu umanjenu za 50% plaćaju: 1. osobe od navršenih 12 do 18 godina starosti, 2. osobe do 29 godina starosti, koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija, kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF. Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (u daljnjem tekstu: smještajni objekt) plaćaju boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju Platiti boravišnu pristojbu- paušalna boravišna pristojba: Iznajmljivači plaćaju boravišnu pristojbu u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu, odnosno kamp-jedinici. Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se paušalna boravišna pristojba. Paušalna boravišna pristojba plaća se u 3 jednaka obroka od kojih prvi dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna. Plaćanje obroka paušalne boravišne pristojbe vrši se uplatnicama koje iznajmljivač uzima u sustavu EVISITOR. Obveznici plaćanja boravišne pristojbe po noćenju ( iznajmljivači koji imaju do 4 ležaja) boravišnu pristojbu mogu uplatiti uplatnicom na prijelazni račun boravišne pristojbe TZ općine Sveti Martin na Muri:
9procedura uplate boravišne pristojbe
Primatelj: Boravišna pristojba Sveti Martin Broj računa primatelja: HR551001005-1744104740 Model 67 Poziv na broj odobrenja: upisuje se Vaš : OIB Opis plaćanja: Uplata boravišne pristojbe
10uplata članarine turističkoj zajednici
Temeljem Zakona o turističkoj članarini (N.N.152/08) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (119/09) osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici. Osnovicu za obračun turističke članarine čine ukupni primici ostvareni pružanjem usluga smještaja. Članarina se obračunava po propisanoj stopi na ukupnu cijenu usluge, tj. na ukupni iznos računa. Članarina se plaća nalogom za plaćanje koji valja ispuniti kako slijedi: Uplatitelj: ime i prezime i puna adresa prebivališta registriranog iznajmljivača Primatelj: turistička članarina Broj računa primatelja: HR711001005-1744127150 Model: 67 Poziv na broj odobrenja: OIB iznajmljivača Opis plaćanja: turistička članarina Nakon što uplate svu članarinu, iznajmljivači su dužni ispuniti obrazac TZ (obračun članarine TZ), te ga predati Poreznoj upravi radi kontrole plaćanja članarine TZ. Obrazac TZ za prethodnu godinu predaje se Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, do kraja veljače tekuće godine. NAPOMENE I UPOZORENJA: Iznajmljivači s navedenim kapacitetom mogu djelatnost iznajmljivanja obavljati i preko obrta ukoliko ocijene da bi to za njih bilo povoljnije, ali, ako raspolažu većim kapacitetom, tada djelatnost iznajmljivanja moraju obavljati preko obrta. Privatnim iznajmljivačima prag za ulaz u sustav PDV-a povećan je s dosadašnjih 85.000,00 kn na 230.000,00 kn. Privatni iznajmljivači koji do kraja godine ne ostvare primitke veće od 230.000,00 kn ne postaju obveznici PDV-a od 01. siječnja 2013.g. i nisu se obvezni prijaviti u sustav obveznika poreza na dodanu vrijednost u nadležnoj Poreznoj upravi. Više možete saznati na na www.porezna-uprava.hr i www.mint.hr
Događanja
gdpr-image
Koristimo kolačiće (eng. „cookies“) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.
Uvjeti korištenja