Prirodna baština – Turistička zajednica općine Sveti Martin na Muri

Prirodna baština

Krajolik Općine Sveti Martin na Muri obilježavaju dvije reljefne cjeline:  dolina uz rijeku Muru  i blagi brežuljci Gornjeg Međimurja.  Zahvaljujući očuvanoj bioraznolikosti područje uz rijeku Muru dio je europske mreže zaštićene prirode NATURA 2000 koje je ujedno i Regionalni park prirode Mura Drava. Značaj ovog riječnog krajolika prepoznat je i od UNESCO-a koji ga je uvrstio u Međunarodni rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav.  Brežuljkasti predio postu je vinogradima i voćnjacima te se s njega mogu doživjeti  prekrasne panorame.


Centar za posjetitelje: Skelarska kuća

Centar kroz multimedijalni postav prezentira  bogatstvo prirodne baštine UNESCO Međunarodnog rezervata bisfere Mura-Drava-Dunav s naglaskom na područje Svetog Martina na Muri te djelovanje riječne skela.  Može se posjetiti prema prethodnoj najavi na +385 40 868 619  +385 99 3003 987   e-mail: tzsvetimartin@gmail.com , a okoliš za piknik  je stalno dostupan.

 


Ergela Međimurskog konja

Ovo konjogojsko gospodarstvo osnovala je 2015. godine  Javna ustanova  Međimurska priroda radi održanja i revitalizacije ugrožene autohtone hrvatske pasmine međimurskog konja i održavanaje biotopa pašnjaka. Nalazi se na gmajni, općinskom pašnjaku, u blizini toka rijeke Mure kod naselja Žabnik. U njoj je smješteno osam kobila otkupljenih od privatnih uzgajatelja konja i one predstavljaju njen matični fond.  Najava posjeta turističke grupe i individualni foto safari na 040/866 297.

 


Mlinarov poučni put

Poučna staza u prirodi „Mlinarov put“ je kružna staza u dužini 3 km sa deset točaka označenih interpretacijskim panoima na kojima su na zanimljiv i poučan način prikazani prirodni i kulturni fenomeni ovoga kraja. Staza se može obilaziti pješice, na jahanjem  ili tracking biciklom.

 


Najsjevernija točka Republike Hrvatske

U središtu Žabnika najsjevernijeg hrvatskog naselja nalazi se lijepo uređeni park s zemljanim humkom na čijem se vrhu nalazi simbolično „mlinsko kolo“  a koje je ujedno i svojevrsni kompas. Preporučamo ovu lokaciju kao foto točku na ovu geografsku zanimljivost.